Sergi

Ziyaret

SO? (Türkiye)

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

iksv3tb_sahirugureren_013

“Ölülerle yaşayanları birbirine bağlayan bir ekran: mezar taşı. Aynı karede kitlenip kalmış bir ekran, ama yine de binlerce anıyı canlandırabilir… Dönüştüğümüz son nesne olan mezar taşı da tıpkı saat, ayakkabı ya da mobilya gibi, tasarımın konularından biri ama diğerleri kadar göz önünde değil. Duvarların arkasında gizli, baştan aşağı tasarıma bulanmış günlük hayatlarımızdan uzakta. Öte yandan, milyonlarca sessiz taş, ardı ardına birikerek yeryüzünün üzerinde yapay bir peyzaj, son bir tasarım katmanı oluşturuyor… Tasarım nasıl yaşadığımızı ve nasıl öldüğümüzü değiştirdi… Mezar taşı imgesi ise bugün hâlâ, 2000 yıl önce olduğu gibi, basit bir taş. Peki insanı ve gezegeni değiştiren tasarım, mezar taşlarını nasıl etkiledi?” –SB

iksv3tb_sahirugureren_010

Ziyaret, İstanbul merkezli SO? Mimarlık ve Fikriyat stüdyosuna ait; ziyaretçileri, mezar taşını kendi içinde bir tasarım nesnesi olarak görmeye sevk eden bir proje. Mezarlık üzerine hem fotoğraf hem de film araştırmalarına dayanan Ziyaret, mezar taşının diğer nesnelerle aynı tasarım kaygılarına tabi olduğunu öne sürüyor. “Tasarlanmamış olan”dan “sanat eseri” niteliğindekine kadar mezar taşlarının, toplumun tasarıma bakışı üzerine, en az anısını yaşattıkları bireyler kadar çok söyleyecekleri var.