Sergi

Taşınabilir Hint Pasifiği

Fake Industries Architectural Agonism ve UTS (İspanya, Avustralya)

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

iksv3tb_sahirugureren_376

“2013 yılında yayımlanan ‘Hint-Pasifiği Stratejik Kemeri’ başlıklı Avustralya Savunma Raporu ülkeyi resmi olarak Pasifik’ten Hint-Pasifiği bölgesine kaydırıyordu. Bu yeni bölge… Güney Amerika’nın batı sahilinden Afrika’nın doğu sahiline uzanıyor ve Güney Doğu Asya ile Basra Körfezi’ni içine alıyordu… Hint-Pasifiği bölgesinin icadı iki aşamalı bir süreçti; hem bir isim koyma eylemi hem de bir hikâye anlatımıydı. Ama bölgenin coğrafi sınırları adında açıkça belirtilmiş olsa da, bu coğrafyayı bir arada tutan anlatılar oldukça zayıftı… Yeni küresel bir bölgenin kurulması ender bir durum, şiddet içeren bir dönemden sonra ortaya çıkmamış olması daha da ender. Dünyanın bir bölgesinin şekli, sınırları ve ilişkileri radikal bir şekilde yeniden biçimlendiriliyor. Bu kesinlikle bir tasarım projesi ama tasarımcılar nadiren işe karışıyor.” –CG, UG

iksv3tb_sahirugureren_380

Taşınabilir Hint Pasifiği, bütün bir jeopolitik bölgeyi tasarlamanın ne anlama geldiğini keşfediyor. 2013 yılında Avustralya tarafından resmen tanınan yeni bir küresel bölge olarak Hint Pasifiği’nin icat edilişini inceliyor. Sergi boyunca dolanan bir dizi gezinti haritasına sözlü hikayeler eşlik ediyor. Bu geniş, parçalara bölünmüş ve hayli değişken bölgenin coğrafi, kültürel ve yasal çatışmalarını sunuyor; sanki mimarlık, tasarımın eksik kalmış anlatılarına hitap edebilir veya etmek zorundaymış gibi.