Sergi

Tasarım Viral Oldu

Nazlı Ercan, Mercedes Peralta, Iara Pimenta, Gizem Sivri, Wei Wei Zhang, Andres Jaque ve Office for Political Innovation
Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

iksv3tb_sahirugureren_364

“‘Tasarım’ sözcüğü her yerde; her ortamda beliriveriyor; sınır tanımıyor. ‘Tasarım’ bienalleri, haftaları, fuarları, festivalleri, mahalleleri, başkentleri, dükkânları, dergileri, kitapları, internet siteleri, blogları, ödülleri, programları, okulları, merkezleri, bölümleri, müzeleri, sergileri, dernekleri, kurulları, komiteleri ve kongreleri tarafından dalga dalga kuşatılıyoruz. ‘Tasarım’ otelleri, uyuşturucuları, bedenleri ve yemekleriyle beraber ‘tasarımla mutluluk,’ ‘tasarımla diplomasi,’ ‘sosyal etkili tasarım’ ya da ‘sosyal adalet tasarımı’ da mevcut. Yeni dalga ‘tasarımcılar;’ ‘deneyimi,’ ‘arayüzleri,’ ‘yazılımı,’ ‘markayı’ ve ‘etkileşimi’ şekillendiriyor. Yeni üniversite programları, ‘biyolojik tasarıma’ ve ‘sosyal inovasyon tasarımına’ adandı. ‘Tasarım düşüncesi’ politikadan eğitime, şahsi ilişkilerden araştırmaya, iletişime ve hayırseverliğe kadar her şeyi etkileyen bir işletme modeli haline geldi… Tasarım tehlikeli bir şekilde başarılı oldu.”–B+M

iksv3tb_sahirugureren_363

Tasarım Viral Oldu, “tasarım” kelimesinin çağdaş dünyada, kitap kapaklarından sokak tabelalarına, çevrimiçi reklamlardan sanal dünya oyunlarına, her yerde bulunmasını teşhir eden altı ekranlık bir video yerleştirmesi. Tasarım Viral Oldu, 3. İstanbul Tasarım Bienali Küratoryel Ekibinin 2016 yazında Columbia ve Princeton Üniversitelerinden öğrencilerin oluşturduğu ortak bir ekiple beraber geliştirdiği altı küratoryel müdahaleden bir tanesi.