Sergi

Sanal İç İstanbul

Annett Zinsmeister (Almanya)

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

iksv3tb_sahirugureren_209

Duyusal izlenimlerin işlemden geçirilmesi, tasarım ve kültürel teknikler yoluyla desteklenen, genişletilen ve maniple edilen benzersiz bir deneyim teşkil ediyor… Gerçeklik ile simülasyon, okunabilirlik ile yorum ve teknik imgelerin etkisi ile yankısı arasındaki sınırların belirsizleştiği teknik algı yapılarının yerini, ara alan prodüksiyonları alıyor… Yeni teknolojiler, şehir alanının nasıl bir sanal alan oluşturabileceği ve sanal mekânsal unsurların gerçek mekânları nasıl değiştireceği gibi konuları doğuruyor… Bunlar görme ve idrak etme biçimimizi kuvvetle etkilediğinden, hazırladığım yerleştirmeler algı makineleri görevi görüyor ve adeta dışarıyı içeriye çeviriyor: Mekânın algı, tasvir ve deneyiminde beklenmedik bağlamlar, kesişimler ve benzerlikler ortaya çıkaran sınırsız bir tasarım ortamı.” –AZ

iksv3tb_sahirugureren_093

Sanal İç İstanbul, insan kültürünün başlangıcından toplu konutlara kadar geçen dönem boyunca insan yerleşimlerini araştıran Berlin merkezli sanatçı Annett Zinsmeister’in fotografik bir yerleştirmesi. İnsanı kuşatan “görsel inşaları,” çalışma alanları veya sosyal ağlar gibi günümüz sanal mekânları üzerine bir düşünüş. Zinsmeister bu gibi sanal mekânların mekân algımızın yanı sıra gerçek olanla ilişkimizi de değiştirdiğini ve içinde sosyal yaşamın belirlenip kontrol edildiği paralel dünyalar yarattığını öne sürüyor.