Sergi

Kayıp Yarım Saniye

Zeynep Çelik Alexander (Türkiye), Venessa Heddle, Elliott Sturtevant (Kanada)

Alt Sanat Mekanı
iksv3tb_sahirugureren_150

“Şu sıralar bilim insanları da felsefeciler de 1980’lerde yapılmış bir grup nörobilim araştırmasının sonuçlarını tartışmakta: Kaslarımızın iradi hareketleri ile beynimizin hareketin bilincine varması arasında yarım saniyelik bir gecikme olabileceğini konuşuyorlar… ‘Kayıp yarım saniye’ denilen olgunun keşfi yeni bir nörobilimsel keşif gibi gözükse de, aslında uzun bir geçmişe sahip… Modern tasarım da aynı fikrin epistemolojik bir ürünü… Gestaltung sözcüğünün hem ‘form’ hem de ‘formasyon’ anlamına geldiği ve insan tasarımı ile şey tasarımının denk tutulduğu 19. yüzyıl sonu Almanyası’nda durum özellikle böyleydi. Modern tasarımın marifeti, bu dönüşümlülük ilişkisi; yani insanların kendilerinin de, tıpkı şeyler gibi inşa edileceği umuduydu.” –ZÇA

iksv3tb_sahirugureren_152

Kayıp Yarım Saniye çağdaş nörobilim deneylerini önceleyen bir dizi deneyi irdeleyerek yeni bir tür modern tasarım tarihi sunuyor. Yüzyıl başındaki reformcuların duygusal tepkileri kodlama girişimlerinden, Bauhaus’taki deneylere ve 1980’lerdeki ekran görüntülerinin etkinliğini sınama çalışmalarına, tüm bu deneyler estetik modernizmin temel ve ısrarcı bir varsayımını tekrar tekrar teyit ediyor: Form ile duygulanım arasındaki ilişki dolayımsızdır ve “modern tasarım öncelikle insanın algı yapısının tasarımıdır.”