Sergi

Karma Varlık

Lucia Allais (Birleşik Krallık, İtalya)

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

iksv3tb_sahirugureren_223

“MÖ 700’lerde Anadolu’daki Geç-Hitit dönemi kalesi Karatepe’de çalışan bir zanaatkâr için, bir ‘karma varlık’ yontmak, hayli bilindik bir tasarım göreviydi. Şehrin muazzam giriş kapılarının zeminine, birkaç başı ve gövdesi bulunan, insan ve hayvan karışımı bir figür yapılırdı… ‘Karma Varlık’ aynı zamanda,1946’da çağdaş Türkiye’de bu yitik kalenin etrafa saçılmış kalıntılarını bulan ve onu yeniden inşa etmeyi üstlenen modern insanların yarattığı bir tasarım pratiğine benim verdiğim isim… Bölge, 20. yüzyıl başlarında soy araştırmalarına kanıt arayışıyla kazıldığında, bu taşlar İstanbul ya da Ankara’daki uzak müzelere taşındı. Sonra Halet Çambel yönetimindeki uluslararası bir akademisyen grubu onları yerinde korumaya karar verdi.” –LA

iksv3tb_sahirugureren_222

Karma Varlık 1946’da Karatepe kalesinde başlatılmış ve en sonunda Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesinin yaratılmasıyla sonuçlanmış olan arkeolojik operasyonları inceliyor. Akademisyen, korumacı, mimar ve mühendislerden oluşan uluslararası bir ekip, yarım yüzyıl boyunca kalenin parçalarını yeniden kurmak ve modernist bir üslupla yerinde korumak için uğraştı; eskiyle yeninin bu karışımı başka bir tür Karma Varlık ortaya çıkardı. Yerleştirme orijinal oymalar, bunların korunması ve arkeologların kendileri olmak üzere üç karma varlığı irdeliyor.