Sergi

İnsanlar Tarafından Tasarlanan Tasarımcı

estudioHerreros (İspanya)

Studio-X Istanbul
iksv3tb_sahirugureren_307

“Tasarımcılar bir zamanlar çalışmalarını kendi devirleriyle ilişkilendirmeyi ve fikirleri şekillendirip fiziksel nesneler evrenine aktarmayı sağlayan tezler geliştirmek gibi bir yaratıcı vazifeye mesai harcıyordu. O dönemlerde paralel beceriler, başarıya faydalı katkılar sayılıyor, fakat tasarım açısından belirleyici etkenler olarak görülmüyordu… 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçilen dönemde… yapılan her şeyi tasarım çalışmasına dönüştüren… bir figür ortaya çıktı… Tasarımcı figüründeki dönüşüm ve tasarım pratiğinin oluşumuna katkıda bulunan malzeme çeşitliliği bir dizi rol (tasarımcı türü) doğurdu. Biz de burada bunu incelemek istiyoruz.” –JH

iksv3tb_sahirugureren_103

İnsanlar Tarafından Tasarlanan Tasarımcı çağdaş tasarımcı figürünün yeni beceriler geliştirip uzmanlar, yurttaşlar, politikacılar ve müşterilerle diyaloglar kuracak şekilde yeniden tasarlanmış olduğunu öne sürüyor. Bu çok ekranlı video yerleştirmesi, tasarım ve üretim süreçlerinin farklı yönlerini inceleyerek beş çeşit “tasarımcı” ortaya koyuyor: prototip tasarımcısı, politik arabulucu olarak tasarımcı, e-posta tasarımcısı, danışman koordinatörü olarak tasarımcı ve bir bütünün parçalarının tasarımcısı.