Sergi

Hayvanların Milano’su

Stefano Boeri (İtalya)

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

iksv3tb_sahirugureren_338

“Yaşadığımız şehirdeki mekânlar bir yarasa, sıçan ya da kanaryaya nasıl gözükür? Peki, onların bakışının, günlük yaşam alanlarımızı algılama tarzımıza nasıl bir getirisi olur?… İnsanlaştırmayan ve etik bir yaklaşım burada başlıyor ve insanlığın devamlılığına ilgisi baki olmakla birlikte, bu arzunun yerine, sınır ve olasılıkları da içeren daha kapsamlı bir senaryo getiriyor… insanlığı, yaşamın tek zemini kendisi olarak görmeyen yeni bir söylemin merkezine koyuyor… Geleceğin şehir planlamacılığı, homo sapiens sapiens’in kontrolünü tamamen yitirmesinin getireceği formları tasavvur etmekle fazla oyalanmamalı… Gelecekte şehir planlamacılığı, farklı bitki ve hayvan türlerinin şehir ortamında birlikte var olmalarının koşullarını yaratmaya eğilmeli.” –SB, AM

iksv3tb_sahirugureren_339

Hayvanların Milano’su, ziyaretçileri şehre başka türlerin gözleriyle bakmaya teşvik ediyor. Serginin merkezinde yer alan arkadan aydınlatılmış 2.000 adet slayt ve bunlara eşlik eden hayvan sesleri kentsel gerçeklikleri insan dışı canlılar tarafından deneyimlendikleri halleriyle sunuyor. Hayvanların Milano’su “insan merkezli olmayan bir şehri” savunuyor; yeniden doğallaşmayı ve biyoçeşitliliği tasarımının merkezine koyan yeni bir kapsayıcılık anlayışına dayalı bir şehir.