Sergi

Frederick Kiesler’in Sihirli Mimari’si:
Mağaralar, Hayvanlar, ve Tarih Öncesinden Atom Çağı’na Aletler

Spyros Papapetros (Yunanistan)

Alt Sanat Mekanı

iksv3tb_sahirugureren_154

“Kiesler’e göre… evler temelde ‘savunma mekanizmasıdır;’ çevrenin hem doğal hem de insan yapımı saldırganlığına karşı kalkan görevi görür. İlk insan barınağı olan mağara sabit, doğal bir çeper değildir; insan tasarımının ilk ürünüdür. İnsan eliyle, iki ayak üzerinde yeni yeni durmaya başlayan insana göre şekillendirilen mağara, kayadan kopar ve insanlığın tarım öncesi göçebe haline adapte olmak üzere taşınabilir bir saçaklı kulübeye dönüşür. İnsan grupları, mekânsal sınırları belli bölgelere yerleştikten sonra mağara sabitlenir, Antik medeniyetlerin devasa dini anıtlarından, onları inşa eden halkın ‘kenar mahallelerine’ kadar ölçeği, orantısız bir şekilde büyümeye başlar. Böylece binlerce yıllık insan tasarımının sağlamlaştırdığı sosyo-politik hiyerarşideki büyük eşitsizlikler görünür olur.” –SP

Frederick Kiesler’in Sihirli Mimari’si Avusturya asıllı Amerikalı mimar Frederick Kiesler’in Sihirli Mimari, (Kökeni ve Geleceği): İnsan Yerleşiminin Hikâyesi (1945-47 civarı) adlı yayımlanmamış kitabı üzerine bir film yerleştirmesi. Film mimarın hem mağara ve ağaçlardaki ilk insan barınakları hem de hayvan yapılarına dair tasvirlerine ve doğal malzemelerden yapılmış ilk aletlerin yaratılmasına odaklanıyor. Kiesler kökenlerimizi sürekli yeniden keşfederken, insanların en nihayetinde kendi sonlarını tasarladıklarını iddia ediyor gibi gözüküyor.