Sergi

Superhumanity, e-Flux

Depo

ef01-e-flux-natsumi-hayashi-post-on-yowayowa-camera-woman-diary-on-may-6-2011

Mayıs 2016

“Değerli okuyucu,

Tasarım meselesinin aciliyeti olduğunu düşünüyoruz. Farklı bakış açılarından yoğun analiz, tartışma ve spekülasyon gerektiriyor… Tasarım yaşam projesini inşa eder diyebilir ve onu siyasi bir eylem olarak algılayabiliriz. Günümüzde tasarım sahası radikal biçimde değişmişken… tasarımın bizi ne tür bir hayatı yaşamaya sürüklediğini sormamız lazım… Öz-tasarım kavramları, çağdaş medya ortamında yaygın ve bu kavramlar her yere nüfuz etmiş pek çok toplumsal ve ekonomik sistemde yapısal bir rol oynuyor. Ama bu mefhum bizim için aynı zamanda bir provokasyon. En tuhaf hareketin kendimizi insan kabul etmek olacağı düşüncesini temel almış daha büyük bir projede, hem ‘benlik’ hem ‘tasarım’a ilişkin varsayımların tümüne meydan okumak istiyoruz.”

iksv3tb_sahirugureren_347

SUPERHUMANITY

SUPERHUMANITY projesi, Nikolaus Hirsch, Anton Vidokle, Beatriz Colomina ve Mark Wigley küratörlüğünde e-flux ile yapılmış bir işbirliği. Proje kapsamında 50’den fazla yazardan “Öz-Tasarım” sorusuna değinen 2000 kelimelik denemeler istendi ve bu denemeler her 2 günde bir çevrimiçi olarak yayımlandığı gibi bienalde de çok sayıda sütuna yerleştirildi. Bu yayınlar tasarım üzerine uluslar ve disiplinler arası bir konuşma başlatmak amacıyla bienalden önce başladı ve sonrasında da devam edecek.