Sergi

Düş Nesneleri

PATTU, Cem Kozar, Işıl Ünal (Türkiye)

Alt Sanat Mekanı
iksv3tb_sahirugureren_105

“…milyonlarca yıl boyunca insansı atalarımızın kullandığı temel aletler, taştan yapılmış nesnelerdi… Aşölyen el baltası, 1,5 milyon yıl gibi, tarih ve arkeoloji açısından bakıldığında bile absürd uzunlukta bir süre boyunca fazla değişiklik geçirmeden kullanılmış. Bu aletin kullanımı öylesine yaygın olmuş ki dünyanın dört bir yanında… görülebiliyor. Aşölyen el baltası… insan evriminde bir dönüm noktasına işaret ediyor: atalarımız ilk kez zihinsel bir imgeyi dışsallaştırmış ve yaptıkları nesnelere yansıtmışlar. El baltası muhtemelen tasarlanan ilk nesneydi… El baltaları kesme veya kazımaya yarayan işlevsel aletler, fakat bu amaçların ikincil kalmış olabileceğine dair göstergeler mevcut… Bunlar aslında yaratıcılarının maharetini gözler önüne seren güzellik nesneleri, yani düşlerin ürünleri.” -CK, IÜ

iksv3tb_sahirugureren_160

Düş Nesneleri Aşölyen el baltasını insan beyninin kendisinin ve düşünceyi dışsallaştırma yetisinin evriminde bir dönüm noktası olarak ele alıyor. Görünüşteki işlevselliğine rağmen bu el baltası esasen bir iletişim aracı işlevi görüyordu. İçinde insanın yaratıcılığının saklı olduğu bu doğa dışı ilk nesne tasarımın başlangıcıydı. İstanbul merkezli PATTU stüdyosunun bu yerleştirmesi üç boyutlu baskıyla üretilmiş 30 adet el baltasının yanı sıra baltanın orijinal teknikle taştan üretilmiş bir replikasını sunuyor.