Sergi

Değişken Nesne (II)

Daniel Eisenberg (ABD)

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

iksv3tb_sahirugureren_048

Değişken Nesne (II), 1919’da kurulan, adını protez uzmanı Otto Bock’tan alan Alman protez şirketi Ottobock’un Duderstadt’taki tesisini anlatıyor… Tesiste her gün tahta ayaklardan mikro işlemcili dizlere, binlerce protez el, ayak, kol ve bacak üretilip küresel pazara sunuluyor… Fabrikada, nispeten az vasıf gerektiren vazifelerden, epey ustalık isteyen yaratıcı zanaat çalışmalarına ve ileri seviye teknik uzmanlık işlerine uzanan bir akış görmek mümkün. Yerleştirme, fabrika bünyesindeki farklı iş türlerine dair kısa bir taslak çıkarıyor ve seri üretimden bireyselleşmiş nesneye uzanan akışın izini sürüyor. Protezler mümkün olabildiğince görünmez kalacak şekilde tasarlanıyor. Oysa onlar hakkında en görünmez ve dillendirilmeyen şey, neden yaygınlaştıkları: kara mayınları, savaşlar, terör olayları, endüstri ve trafik kazaları ile tıbbi nedenli ampütasyonlar. Tüm bunlar her yıl artarak protez yapımını devamlı büyüme kaydeden bir endüstriye dönüştürüyor.” –DE

Daniel Eisenberg’in üç kanallı yerleştirmesi Değişken Nesne (II) dünyanın çeşitli yerlerindeki fabrikalarda, emeği çevreleyen koşulları, güçleri ve etiği irdeleyen uzun vadeli bir projenin parçası. Eisenberg, bu filmde el, kol, ayak ve bacak gibi basit protezlerden daha kompleks elektro-mekanik ve nöro-protezlere kadar insan protezinin üretiminin ardındaki emeği ifşa ediyor. Kitlesel biçimde üretilmiş olsalar da, fabrikada üretilen tüm protezler benzersiz çünkü hepsi sonunda tek bir bireye takılacak.