Sergi

Çatışma Şehirciliği: Halep

Laura Kurgan (Güney Afrika, ABD) ve Center for Spatial Research (ABD)

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

iksv3tb_sahirugureren_381

Suriye’deki iç savaş sırasında uydu görüntülerinden yararlanarak tüm dünyada üzerinde kesintisiz olarak yaşanan en eski kentlerden biri olan Halep’teki yapı dokusunda meydana gelmiş hasarı değerlendirmek üzere bir harita oluşturduk. Kentsel hasar nedir? Bir süreç, olgu, suç ya da görüntü müdür? İnsana ait bir iz midir?… Uluslararası ceza yasasındaki yeni gelişmeler kültürel mirasın yok edilmesini soykırım kavramı içine katıyor olsa da kültürün bu şekilde silinip yok edilmesini dava konusu etmek hâlâ zordur… Kale’nin de içinde bulunduğu Eski Halep bölgesi… 1986’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenmişti. 30 Eylül [2012]’de devam eden yangın karşısında UNESCO Direktörü… Suriye hükümetine, Lahey Sözleşmesi uyarınca bu mirası savaşın yıkımından korumak için azami gayret göstermekle yükümlü olduğunu hatırlattı. ” ––LK, GB, DB

iksv3tb_sahirugureren_382

Çatışma Şehirciliği: Halep, geçtiğimiz beş yıl içerisinde Halep’in kentsel çevresinin imhasını ölçmek için çağdaş haritalama tekniklerini başvuran bir araştırma projesi. Uydu görüntülerinden çıkarılan verilerin yanında video ve diğer bazı kaynakları kullanan yerleştirme, Halep’in mahalle ölçeğinde açık kaynaklı, etkileşimli ve katmanlı bir haritasıyla birlikte videolar ve bir de web sitesi sunuyor. Çatışma Şehirciliği, kültürel mirasın imha edilmesi, silinmesi ve yerinden edilmesi gibi yasalar karşısında mahkum edilmesi gereken eylemleri gözler önüne seriyor.