Sergi

Biz Normal Miyiz?

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu
Diana Cristobal, Jessica Ngan, Bart-Jan Polman

iksv3tb_sahirugureren_205

“1936’da Alman mimar Ernst Neufert, Bauentwurfslehre adında bir el kitabı yayımladı. Bu kitap, mekânın ölçülerini veren açıklamalı çizimlerden oluşan kapsamlı bir derlemeydi… Otuz sene sonra Amerikalı endüstriyel tasarımcı Henry Dreyfuss, tasarımcılar için… The Measure of Man başlıklı, insan bedeninin boyutlarını gösteren bir başka el kitabı yayımladı… Dünyayı belgeleyen ve nesne ve çevre tasarımına dair talimatlar içeren bu el kitapları, hem kullanım kılavuzu hem de ansiklopedi niteliğindedirler… İki örnekte de bedenin tasviri nötr değildir. Açığa çıkan; zaman, dil ve kültürel bağlamlara göre değişkenlik gösteren ideal, etkin, ortalama, atletik veya engelli kavramları tarafından yönlendirilen çeşitli ve çok-biçimli bir figürdür… Bedeni normlara göre tanımlamaya çalışan bu kitaplar, aslında normalin var olmadığını örtük bir biçimde ortaya çıkarır.” –DC, JN, BJP

iksv3tb_sahirugureren_206

Biz Normal Miyiz? ikisi de farazi bir normal beden adına çevremizdeki mekânların hayalet yazarlığını yapan ve dünya çapında tasarım ofislerinde kanonik bir yere sahip, Ernst Neufert’in Bauentwurfslehre ve Henry Dreyfuss’un The Measure of Man adlı kitaplarının çok sayıdaki uluslararası baskılarında insan figürünün normalleştirilmesi üzerine bir çalışma. Biz Normal Miyiz? Küratoryel Ekibin 2016’da Columbia ve Princeton Üniversitelerinden öğrencilerin oluşturduğu ortak bir ekiple geliştirdiği altı küratoryel müdahaleden bir tanesi.