Sergi

Açık Gelecek

The Living / Sculpting Evolution Group, MIT Media Lab (ABD)

Studio-X Istanbul

iksv3tb_sahirugureren_334

“Tasarım ve biyoloji, her zamankinden de çok iç içe geçmiş durumda… Yeni biyolojik teknolojiler, insanların bütün bir türü büyük bir hızla yeniden tasarlamalarına (ya da yok etmelerine) olanak sağlıyor artık… Tasarımcılar (buna bizden biri de dahil), daha şimdiden canlı organizmaları tasarım paletlerinin bir parçası olarak kullanıyorlar… Yeni biyo-malzemeler, biyo-yapılar ve tasarlanmış ekosistemler, uyarlanabilen, kendi kendini iyileştirebilen ve yeniden yaratabilen, doğrudan tasarımcının eli olmaksızın kendine ait bir yaşama sahip olan bir insan ürünü çevre yaratabilir. Bu heyecan verici ve bir o kadar da korkutucu gelişmeler öyle hızlı gerçekleşiyor ki çıplak gözle görülemiyorlar… Şu anki biyoloji ve tasarım ortamımızda açıklığa ve katılıma ihtiyacımız var. Biyologların ve tasarımcıların gelişmekte olan fikirlerini, deney ve projelerini yayımlanmaya ya da inşaya hazır olana kadar saklamalarından ziyade paylaşmalarına ihtiyacımız var.” –DB, KE

iksv3tb_sahirugureren_333

Açık Gelecek tasarımla biyolojinin kesişim noktasındaki biyo-ölçümleme, biyo-algılama ve biyo-üretim tekniklerini içeren güncel gelişmeler üzerine bir düşünüş. Fakat söz konusu alanda çalışan tasarımcı ve bilim insanlarını yöntemler, ahlaki ilkeler ve işbirliği biçimleri üzerine yeniden düşünmeye teşvik eden, ortak çalışmaya dayalı bir eylem çağrısı da aynı zamanda. Proje, kamuoyunun katılımını içeren yeni bir açık bilim ve tasarım protokolünün “açık gelecek” için şart olduğunu öne sürüyor.

iksv3tb_sahirugureren_335