Sergi

51Sprint

Het Nieuwe Instituut (Hollanda)

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

iksv3tb_sahirugureren_186

“Toplumsal cinsiyet normlarının değişmesini, belli uzuvların eksikliğinin normalleştirilmesini ve organik olmayan teknolojik tamamlayıcıların varlığını kabul etmeyi savunanların seslerinin gittikçe yükseldiği bir zamanda, Olimpik insan bedeninin varsayılan standardı, itiraz edilmesi gereken hegemonik, normatif bir araca dönüşüyor… Olimpiyat ilkeleri, spor yapma eylemini ‘insanlığın ahenkli gelişiminin hizmetinde’ olan, bundan faydalanma hakkının ‘ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, siyasi görüş ya da diğer görüşler, milli ya da toplumsal köken, mülkiyet, soy veya statü gibi hiçbir ayrımcılık olmaksızın güvence altına alınması gerektiği’ insani bir hak konumuna getiriyor. Ancak, modern oyunlar ilk düzenlendiklerinde… atletlerin çoğunluğu küçük bir grup sanayileşmiş ülkeden gelen beyaz erkeklerdi.” –GB, MOV

iksv3tb_sahirugureren_185

51Sprint, Rotterdam’da bulunan Het Nieuwe Instituut’un 2016 yılı araştırma ve sergi programının bir parçası. Sergi iki koşut anlatıdan oluşuyor: “Olimpik insan” kavramının beş farklı mercekten (toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf, ulus, beden) incelendiği bir belgesel video ve Modern Olimpiyatlarda insan performansının temel ölçütü haline gelmiş olan 100 metre koşusunun tarihini ziyaretçilerin keşfetmesine olanak tanıyan “Eşitleyici” adlı etkileşimli bir platform.