Etkinlikler

Kalp Yapımı

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım ve Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programları

İnsanlar, daima bir yere ya da birine ait olma güdüsü taşır. Fizyolojik, biyolojik ya da sosyolojik olarak sürekli hareket ve etkileşim halindedirler. Ve tasarım da bu eylem ve etkileşimin bir çıktısıdır. Bu nedenle yalnızca yapım değil, oluşu da barındırır. Tasarlamak, zamanda sürekli değişikliğe ihtiyaç duyan bir eylemdir. Peki insan bu sürece bedensel bir bilişle nasıl katılabilir? Tek başına ve bir başkasıyla yapımda değil, oluşta nasıl etkili olabilir? Bienal kapsamında tasarlanan bu enstalasyon çalışması bu tür sorulara dikkat çekmek üzere hazırlanmıştır. Çalışmada, farklı iki kullanıcının algoritmik bir tasarım sürecine biyometrik nabız sensörleri aracılığı ile müdahele etmeleri, oluşta etkileşimi gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.