Sergi

Tecrit Enstitüsü

Lucy McRae, Lotje Sodderland işbirliğiyle (Birleşik Krallık)

Studio-X Istanbul

iksv3tb_sahirugureren_317

“Tıpkı bir mimarın bir binayı ya da bir kimyagerin bir aşıyı tasarlaması gibi yalıtımı da tasarlayabilir miydik? Yalıtımı tasarlayarak kişiyi genetik özelliklerinin ötesine geçecek şekilde geliştirebilir, beyin ve beyin kalıplarının direncini, bilinmeyen değişimler ve uç deneyimler karşısında daha uyarlanabilir ve dayanıklı hale gelecek şekilde değiştirebilir miydik? Yalıtımı giyinmeyi düşünürseniz, bir yankısız odayı, bedeni ve kendinizi bir odada (her şeyden) yalıtmayı düşünürseniz, acaba çok daha küçük ölçekte ve doğrudan bir şekilde, benzer bir işlevi olan ikinci deriler giyebilir miydiniz? Filmdeki hantal ve deriye benzemeyen uzay giysisi, uzay yolculuğu ve insan evrimine duyduğum ilginin bir uzantısı. ‘Dünyadan ayrıldığımızda nasıl hayatta kalırız?’ Bedenin geliştirilmesi kamusal bir tartışma haline gelmelidir.” –LM

Tecrit Enstitüsü, “beden mimarı” Lucy McRae’nin dünyanın sınırlarının ötesindeki bedeni araştıran bir kısa filmi. O uyum sağlamaya çalışırken, bir dizi duyu odası vücuduna ve beynine meydan okuyor. Film, evrimin farklı bir evresinde olduğumuz iddiasına dayanıyor; sadece doğa değil, insan tarafından da yürütülen bir evre. McRae yalıtılmanın insanın esnekliğinin temel unsurlarını geliştirecek şekilde tasarlanıp tasarlanamayacağı üzerine kafa yoruyor.