Sergi

Petrol Müzesi

Territorial Agency (İtalya, Finlandiya, Birleşik Krallık)

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu
36

“Petrolü toprakta tutmamız gerekirdi. İnsanın Dünya’nın doğal sistemi üzerindeki etkisini güçlükle ve gitgide daha kapsamlı bir şekilde anlamak sade bir jestin, yalın bir önerinin yolunu açıyor: Onu bin yıllar boyunca bulunduğu yeraltında tutmak. Bu öneri pek çok kişiye olanaksız geliyor elbette. Öncelikle yeraltında tutması gereken kim? Biz mi? Niye onlar değil peki? Petrolü toprakta tutmamız gerek, fakat o bizim dünyamızın ve ekonomimizin bel kemiği. Onu toprakta tutarsak yaşamlarımızın radikal şekilde değişmesi gerekir. Kurumlarımızın yeniden düşünülmesi şart olur. Petrol Müzesi, kurulma evresinde olan yeni bir kurum… Amaçları net: Petrol endüstrisini müzelik etmek ve geçmişe gömmek.” –JP, ASR

Territorial Agency’nin Petrol Müzesi, petrol çıkarma sanayiinin tüm gezegeni kaplayan geniş ve kesintisiz bir ağ halinde yayılmasını belgeliyor. Bu uçsuz bucaksız teknolojik manzaraya ait oldukça ayrıntılı, devasa haritalar ziyaretçilerin tepesinde beliriyor. Bu çarpıcı imgeler, dünyanın kendisini bir müzeye çevirerek kendimizi petrolden kademeli olarak vazgeçirmek için gereken karmaşık müzakereleri dikkate alan, bir dizi video ve veri görselleştirmesiyle büyümüş bir eylem çağrısı.