Sergi

Otomatizm (Dünyanın Beyni)

Stéphane Degoutin (Fransa), Gwenola Wagon (Fransa)

Studio-X Istanbul

iksv3tb_sahirugureren_331

“Canlısal manyetizma ve elektrik sonrası dönemde her şeyin içinden geçen, hepimizin etrafını sarıp içine alan evrensel madde artık bilgi olmuştur… Evrensel bir bağ fantezilerini körükleyen odur… Yaşadığımız çağda bilginin her şeyi, bütün varlıkları ve bütün maddeleri birbirine bağlayabileceğine ve bunların hepsini bir düzene oturtabileceğine inanıyoruz… Beynin bir bilgi makinesine dönüştüğünü görmek için yanıp tutuştukları su götürmez… İnsanlık bilgisayarı da insan beynini de geliştirmeye çabalıyor. Bilgisayarın evrimini mümkün kılacak şey teknolojik ilerleme olacaksa, o zaman insan beyninin evrimi de pekâlâ beyinler arasında kurulacak ağlarla sağlanabilir… Diyelim ki beyni taklit eden bilgisayar yaratamadık; o zaman yapılacak şey beyni bilgiyi sayabilecek şekilde uyarlamak olacaktır.” –SW, GW

Otomatizm “belgesel, kurgu ve bir nasıl-yapılır rehberi”nin birleşimi olan Dünyanın Beyni adlı filmden bir bölüm. Bölüm, insanlar, yüzler ve araç hareketleri takip edilip sayıldıkça ve bu veriler algoritmalar ve geribildirim döngüleri aracılığıyla işlendikçe çevremizdeki dünyanın giderek nasıl otomatize bir hale geldiğini inceliyor. Otomatizm insanlar olmadan da en az şu anki kadar verimli çalışan otomatize edilmiş bir toplum tasarlanmaktayken insanla makine arasında net bir çizgi olmadığı gerçeği üzerine kafa yoruyor.