Sergi

Mimarlık / Alan / Jest

Antoni Muntadas (İspanya)

Depo
iksv3tb_sahirugureren_297

“Jestler, karar ortamları ve mimariyi ilişkilendiren Architektur / Raum / Gesten, öznel bağlar arz eden fakat nesnel bir şekilde incelenmiş imge tipolojileri arasında bağlantılar kuruyor. Karar, insanın bir özelliği mi? Jest, insanın halini kültür ve ifade ile yakından ilişkili bir biçimde ortaya koyan bir temsil. Bu retorik tasvir; hırsı, uzlaşımı, anlaşmayı, dayatmayı, kararlılığı, otoriteyi, iktidarı ve politik dağarcığa ait diğer formları belirtebilir. Bir karar olarak tasarım, toplantı ve tartışmalara sahne olan yönetim kurulu odalarında insani bir dışavurum halinde görülüyor. Karar almaya yönelik bu ortamlar belirli mobilya ve teknolojilerle tasarlanıyor. Kurum ve şirket güçlerine özgü idare tarzlarını da yansıtıyor. Mimari, pek çok jest ve kararı ve de insanlık durumunu bir bütün olarak kristalleştiren bir form. İnsanlar tarafından yaratılıp tasarlanıyor ve içinde barındığımız bağlamları belirliyor.” –AM

İspanyol sanatçı Antoni Muntadas’ın Mimarlık / Alan / Jest adlı triptik dizisinde tek elle yapılan bir jest, bir karar ortamının iç mekânı ve kentsel bir yapının dışı gibi görünüşte birbirinden kopuk imgeleri yan yana getiriyor. 10 triptikten oluşan sıra boyunca ilerledikçe imgeler birbirinden kopuk gözükmekten çıkıyor. İzleyicinin, toplumsal, politik ve kentsel dokuyu inşa eden jestler, kararlar ve yapılar arasındaki ilişkiler üzerine düşünmesi isteniyor.