Sergi

Mikrobiyal Tasarım Stüdyosu: 30 Günlük Simit Diyeti

Orkan Telhan (Türkiye)

Studio-X Istanbul

iksv3tb_sahirugureren_325

“Yeni nesil bir tasarım platformu olan Mikrobiyal Tasarım Stüdyosu mikrobiyal organizmaların tasarlanabilirliğini keşfe çıkıyor. Tasarımcıların maya ve bakterilere yeni DNA’lar katmasına, farklı organizma türlerini bir araya getirerek sentetik ekolojiler yaratmasına ve bunları çeşitli koşullarda geliştirerek gıda, mimari, moda ve ürün tasarımı gibi alanlarda kullanılabilecek yeni biyoürünler meydana getirmesine olanak sağlıyor… 3. İstanbul Tasarım Bienali için bu platformdan yararlandık ve Türkiye simitlerini temel alan özel bir beslenme programı tasarladık. İstanbul’daki çeşitli kaynaklardan edinilen farklı tür yabani mayaları vitamin, aroma ve koku oluşturabilen standart laboratuvar kültürleri ile karıştırdık. Mikrobiyal Simit Diyeti her gün benzersiz bir simit sunuyor ve mikrobiyal bağırsak florasını farklı bir şekilde algılayarak, yalnızca kilo kontrolü için değil, içimizdeki kültürü çeşitlendirmek üzere değerlendirmeyi öneriyor.” –OT

iksv3tb_sahirugureren_328

Mikrobiyal Tasarım Stüdyosu genetiği değiştirilmiş organizmalar tasarlamak, üretmek ve test etmeye yarayan düşük maliyetli, ağa bağlı ve otomatik olarak çalışan, tezgâh üstü bir biyoüretim makinesi. Projenin amacı biyolojik tasarım ve genetik olarak yeniden tasarlanmış ürünlerin etrafındaki tartışmalara daha geniş bir kitleyi dâhil etmek. Bienalde her gün genetiği değiştirilmiş farklı bir mayayla yeni bir Türk simidi yapılacak. Bu “30 Günlük Simit Diyeti,” yaşamı içerden tasarlayarak kontrol etme arzusu ve gerçeğine getirilmiş bir yorum.

iksv3tb_sahirugureren_329

iksv3tb_sahirugureren_327

iksv3tb_sahirugureren_326