Sergi

Kurgusal Hümanizmler: Eleştirel bir Rapor

Marco Brizzi & Davide Rapp (İtalya)

Studio-X Istanbul

iksv3tb_sahirugureren_314

“Zaman içinde, mimari imgelerdeki insan varlığı sürekli olarak değişti. Çeşitli temsil ihtiyaçları, mimarların projelerinde figür kullanmasına yol açtı. Fikirleri zamanla değişip çeşitli insan ve toplum bilimi dallarını içine almaya başlayan yalnızca mimari değildi; aynı zamanda insanlığın ideolojisi de coğrafi ve kültürel koşulların etkisiyle evirildi… Bir çeşit arafta olan bu insanlar, bir kurguyu hayata geçirir ve bir bağlam yaratır. Bazen bir mimari projeyi anlatmaya yardımcı olurlar, bazen de seyirciyi o proje konusunda sorguya çekerler… Mimari tasarımın mekânsal koşulları, ekonomik fırsatları ve sembolik değerleri ifade ettiği ve olası kullanım alanları tanımladığı durumlarda, mimari kısa filmlerdeki insanlar başka olasılıklara tanık olur ve vizyonu daha canlı kılar… Bu farklı gerçekliklerden çalınmış gibi gözüken mahlûklar aslında sadece biziz.” –MB, DR

iksv3tb_sahirugureren_316

Kurgusal Hümanizmler: Eleştirel bir Rapor, bienal ziyaretçilerinin bir dizi mimari kısa filmin “sakinleri” ile karşılaşmasına olanak sağlıyor. Bu karışık teknik yerleştirme, bir video ve sergi alanında etrafa dağıtılmış gerçek boyutlarda kesme figürlerden oluşuyor. Kurgusal Hümanizmler bu sanal karakterle “bizzat” tanışmanın, içinde yaşadıkları mimari projeleri bir bağlama oturtmakla kalmadığını iddia ediyor. Bu tanışma aynı zamanda, bu hayal ürünü mimari insanlığın kişisel davranış ve öyküleriyle yakınlaşmamıza da imkân tanıyor.

iksv3tb_sahirugureren_315