Sergi

Köçek Dans Pisti

Mona Mahall (Almanya) and Asli Serbest (Türkiye) m-a-u-s-e-r

Alt Sanat Mekanı

iksv3tb_sahirugureren_149

“Osmanlı divanında 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar erkek seyirciye gösteri yapan genç erkek dansçı, yani köçek… çeşitli kostüm ve öz-tasarım öğeleri kullanırdı. Bunların arasında kendisini güzelleştirecek uzun, katlı etekler ya da şalvar, gömlekler, renkli ipekler, takılar, makyaj ve uzun saç vardı… Bu ‘güzel oğlan’ muğlak sosyal ve kültürel biçimlere hoşgörüyle yaklaşan sömürge öncesi İslami kültürlerin bir parçasıydı. Her şeyden de öte, Avrupai insan tasarımının erkeklik-kadınlık ikiliğinden fazla ve farklı zamansallıklara ait toplumsal cinsiyet türlerine hoşgörüyle yaklaşan bir kültürün parçasıydı. Osmanlı kültürü için normal olan köçek, Avrupalı gözlemcilere şok edici derecede sapkın gelmişti. Sonunda, köçek Avrupa’ya ait toplumsal cinsiyet ve cinsellik normlarına uygun olarak çerçevelendirildi. Deviant Orient’e yani sapkın Doğu’ya ait, ahlaki olarak uygunsuz bir figür haline geldi.” –MM, AS

iksv3tb_sahirugureren_148

Köçek Dans Pisti, Osmanlı döneminin genç erkek dansçısı köçeğin pratiklerini, mekânlarını, kostümlerini, nesnelerini ve müziklerini sunuyor. Toplumsal cinsiyetin geleneksel kategorileştirmelerinden kaçınan köçek figürü, Batı’nın cinsellik anlayışının sömürge öncesi İslam toplumlarına 19. yüzyıldaki modernleşme hareketinin bir parçası olarak nasıl ithal edildiğini anımsatıyor. Bir dans pisti etrafındaki bir dizi videodan oluşan yerleştirme, ziyaretçileri bedenlerini harekete geçirmeye davet eden açık ve müphem bir ortam yaratıyor.