Sergi

Güney Afrika: Nehri Köprüsüz Geçmek

Martha Rosler (ABD)

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

iksv3tb_sahirugureren_221

“Tasarım… pek çok nedenden ötürü gümbür gümbür geri geldi… Tasarım, insan topluluklarının karmaşıklığını geride bırakmayı ve bu kapsayıcı kavramla disiplinlerarası bölümlendirmeden kaçınmayı arzuladığını açık ediyor. Ama bu hamle, öznelliğin harcıalem olmaktan çıkıp küçük bir çevrenin, belki de felsefi ve teknik bir kadronun eline geçtiğini işaret ediyor. İnsanlığın, neresinden bakılırsa bakılsın insancıl olmaktan hayli uzak bu modelini ‘biz’ tasarladıysak eğer, bu ‘biz’in kim olduğu gibi birçok soruyu sormakla yükümlüyüz: Derinlere işlemiş yapısal eşitsizlikler ve pervasız zulümler, tasarım suretinde düşünülebilir mi? Yoksa tamamen farklı, kavramsal olarak daha isabetli ve tarihsel bakımdan daha köklü; iktidar talebi ne olursa olsun, daha kuralcı ve kulağa daha araçsal gelen bir ölçü mü kullanmalıyız? ” –MR

New York merkezli sanatçı Martha Rosler’ın Güney Afrika: Nehri Köprüsüz Geçmek adlı 1 saat 8 dakikalık yeni tamamlanmış video işi, sanatçının Güney Afrika’daki yöresel topluluklarla çalıştığı ve ders verdiği 1990 yılında Nelson Mandela’nın serbest bırakılmasının birkaç ay sonrasına denk gelen dönemden kalma kayıtlara dayanıyor. Mekânlar ve konuşmalar arasında durmak bilmeyen geçişlerle Rosler’ın 1989 tarihli ve büyük öneme sahip “Konut bir İnsan Hakkıdır” açıklamasının peşinden konut adaletsizliğinin sonuçları ortaya konuluyor.