Sergi

Değişken Beden

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu
Ayesha S. Ghosh, Jarrett D. Ley, Miranda J. Shugars, Andres Jaque and the Office for Political Innovation

iksv3tb_sahirugureren_183

“İnsan hiçbir zaman sadece insan değildir. İnsanın nerede başladığı ve bittiği hiçbir zaman belli değildir… Her bir beden benzersizdir ve hiçbir zaman sabitlenemez. Beden, çeşitlilik, akışkanlık ve sürekli dönüşümle tanımlanır. Fakat bu çeşitlilik, bedeni, toplumsal cinsiyet, cinsellik, etnik kimlik, ulusal kimlik, küresellik, refah, itaat ve hız gibi sabit kodlarla normalize etmeye çalışan çeşitli kültürel alanlara maruz kalır. Hatta bazı bedenler görünmez, kullanıp atılabilir ya da sadece insan dışı olarak tanımlanır. Bunlar tasarım kodlarıdır. Bedenler yapaydır; tasarlanmış ürünlerdir… Bu sürekli yeniden yapılandırılan beden sadece giderek küreselleşen, sürekli güncellenmesi gereken bir tüketim ürünü olan zamane Batı bedeni değil. Her antik kültürün bir beden değiştirme geleneği var. Kültür, bedenin yeniden tasarımıyla başlıyor.” –B+M

iksv3tb_sahirugureren_201

Değişken Beden, insan bedeninin başkalaştırılmasının, değiştirilmesinin, artırılmasının ve yeniden tasarlanmasının yollarını inceleyen çok parçalı bir proje. İnsan mikrobiyomu, protezler, plastik cerrahi, uyuşturucular, hormon terapisi ve gen terapisi irdelenen konu başlıkları arasında. Değişken Beden, Küratoryel Ekibin 2016 yazında Columbia ve Princeton Üniversitelerinden öğrencilerin oluşturduğu ortak bir ekiple beraber geliştirdiği altı küratoryel müdahaleden bir tanesi.