Sergi

Bünyesel Bilgisayım

Axel Kilian (Almanya)

Studio-X Istanbul

nina6846

“Bünyesel Bilgisayım… tasarımın geçirdiği… insanlar ile tasarım nesnelerini gitgide birbirine bağlayan değişimler üzerine düşünüyor… Doğal ve yapay sistemler, bunların çevreyle ilişkileri ve insanın tasarım faaliyetlerini bilme yöntemleri, ikisi arasında net bir ayrım yapıyor. Oysa Bünyesel Bilgisayım açısından bakıldığında ayrım belirsizleşiyor, çünkü her kavram ve fikir… bir fiziksel form içinde somutlaşıyor. Madde kendisini düzenlerken bazen hissetme ve düşünme becerisi, ve bir ölçüde kendisine yönelik bir farkındalık geliştiriyor… Bünyesel Bilgisayım, fiziksel formu tasarım amacının temeli olarak gören fikre meydan okuyor ve onun yerine, tasarım sürecinin süregittiğini ve devamlı bir adaptasyon sürecine yayıldığını vurguluyor.” –AK

iksv3tb_sahirugureren_319

Bünyesel Bilgisayım bilgisayımsal tasarıma yönelik olarak hem fiziksel hem de sayısal yapıların bir araya geldiği yeni bir anlayış ortaya atıyor. Yerleştirme, ortamı algılama ve ortama göre davranıp uyum sağlama becerisine sahip üç deneysel proje sunuyor: üç boyutlu baskı ile yapılmış bir tabure, nötr ve batmaz bir robotik baskı yöntemi, ve hareket ettirilebilen bir eğik kule. Bünyesel Bilgisayım, fiziksellikleri onlara hükmeden algoritmalardan ayrılmaz olan tasarlanmış yapılarla insanlar arasında değişen bir ilişki öne sürüyor.