Sergi

Bilgi Serpintisi: Buckminster Fuller’ın Dünya Oyunu

Mark Wasiuta (Kanada), Adam Bandler (ABD)

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

iksv3tb_sahirugureren_295

“Buckminster Fuller’ın esasen Montreal’de düzenlenen Expo 67 fuarındaki Birleşik Devletler Pavyonu için önerdiği Dünya Oyunu ilk defa 1969 yılında New York Çizim, Resim ve Heykel Atölye Okulunda oynandı. Bunu takip eden on yıl içerisinde Dünya Oyunu, atölye çalışmaları, strateji belgeleri ve yapı tasarımları aracılığıyla evrimini sürdürdü… Dünya Oyunu’nun tüm farklı dışavurumları boyunca odak noktası, enerji kıtlığının aşılması ve dünya kaynaklarının yeniden dağıtımı yoluyla alışılagelmiş bölgesel politikaların değiştirilmesi hedefleri oldu. Fuller, bir oyundan çok, gezegene dair bir tasarım süreci olan Dünya Oyunu’nun nihayetinde alternatif bir insanı, yani Dünya İnsanı’nı yaratacağına da inanıyordu. Bu yeni insan tipi, küresel kaynakları yeniden tahsis ederek kazanan oyun senaryolarının bir meyvesi olacaktır… Dünya İnsanı bilgiden oluşan bir gıda rejimiyle beslenecektir.” –MW

iksv3tb_sahirugureren_267

Bilgi Serpintisi: Buckminster Fuller’ın Dünya Oyunu, Amerikalı mimar, kuramcı, tasarımcı ve mucit Buckminster Fuller’ın icat ettiği, küresel kaynakların işbirlikçi bir şekilde yeniden dağıtılması üzerine spekülatif ve pedagojik bir oyun olan Dünya Oyunu’na ait malzemeleri gösteren bir sergi. Filmler, slaytlar, fotoğraflar, broşürler, yayınlar ve arşiv malzemelerinden oluşan kapsamlı bir dizi ve ışıklandırılmış bir Dymaxion haritası, Fuller’ın Dünya Oyunu’nda gezegenin gözetlenmesi ve lojistik yönetimi için veriye doymuş günümüz ortamlarını hem nasıl hayal ettiğini hem de bugüne dair bir kehanette bulunduğunu gösteriyor.