Sergi

Beyaz Üzeri Beyaz

Alfredo Thiermann & Ariel Bustamante (Şili)

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

iksv3tb_sahirugureren_276

“1959’da imzalanan Antarktika Antlaşması, Soğuk Savaş politikalarına dair korkulardan doğan bir dizi kısıtlama getirdi… Kapalı dünya olarak görülen Antarktika Antlaşması, bir dizi pazarlık yoluyla yeni bir “yapay” doğa türetmeyi amaçlıyordu: Politikasız. Sanayisiz. Doğal kaynak istismarı olmayan. Atıksız. Dolayısıyla, mimarisiz ve görünüşte tasarımsız. Fakat Antarktika sahiden doğal olmak için fazla sosyaldi ve epey dile düşmüştü. Antarktika’ya hayli insanlaşmış, fakat belirli bir insan türü tarafından doldurulmuş bir bölge olarak bakmayı ve kulak vermeyi öneriyoruz… Antarktika yüzeyi insan tasarımıdır… Görünüşte insansız olan Antarktika, aslında en büyük çağdaş harabe olarak yorumlanabilir. Bu harabe, değişen topografisiyle gezegendeki insan faaliyetlerinin iz ve etkilerini özetliyor.” –AT, AB

iksv3tb_sahirugureren_118

Beyaz Üzeri Beyaz, Antarktika’nın tasarlanmamış bir bölge olduğuna dair yaygın anlayışı iki farklı türden belgeyi örtüştürerek bozan bir çoklu ortam yerleştirmesi. Bu belgelerden ilki 1953’te Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’nin yaptığı erken dönem bir hava gözlemine ait bir dizi fotoğraf, diğeriyse Antarktika’da yerinde kaydedilmiş çağdaş birtakım sesler. Bu ikisinin yan yana getirilmesindeki amaç Dünya’nın en güney ucundaki bu kıtada çok geniş fakat büyük ölçüde görünmez olan endüstriyel, bilimsel ve askeri varlık hakkında ipuçları vermek.