Etkinlikler

Yok Oluşun Stratejileri

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

İnsanlık tarihi varoluşa dayalı bir süreçtir. İnsanoğlu bu süreci gittikçe artan oranda akıl ve bilimle geliştirme eğilimindedir. Dolayısıyla gelecek zamanların insan türü için geçmişe göre daha iyi şartların oluşması beklenirken, insanlık artan oranda trajedilere maruz kalıyoruz. Bu durumun rasyonel ve sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. İnsan, insan olmaktan çıkarılmaktadır. Böylesi bir gelişmeyi önlemenin yolu insanın öncelikle kendisiyle yüzleşmesidir. İnsanın sahip olduğu ayrıcalıklı niteliklerine yabancılaşmamasıdır. Sonuçta varoluşu yok edecek stratejilerden uzak durulmaktadır. Ancak insanoğlu bu tehdidi algılamasına rağmen diyalektiği sürdürme eğilimindedir. İnsanı insan yapan değerleri korumak sürdürülebilir bir gelecek için zorunluluktur.