Etkinlikler

Var Olmanın Anlamı

Beykoz Belediyesi – Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi
İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım, ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

“Biz insan mıyız?” başlığı ile gerçekleştirilecek 3. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin yönetiminde kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir.

“Var olmanın anlamı” başlığı bu projede ilke olarak yeryüzü coğrafyasında binlerce yıldan beri süre gelen uygarlıklar ve yaşanılan çağın ikilemini yorumlamayı seçmiştir.

Var olmanın anlamını; güzellik ve yok etme, savaş ve barış, özgürlük ve doğa, korku ve umut, gülümseme ve ciddiyet, hayvanlar ve insanlar, renk ve renksizlik, vahşi yapılaşma ve aslolan barınma, geçmiş ve gelecek, kültürel yapı vs. Edebiyat, resim, heykel, müzik öğeleri ile yorumlamayı amaçlamaktadır.