Etkinlikler

Uydurma

Mef Üniversitesi Maslak Kampüsü
MEF Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü / İç Mimarlık Bölümü

Tasarımın, malzemenin düşünselle vücut bulma biçiminin ilk aşaması olması, tasarımı, insandan yapılı çevreye giden ilk adım yapar. Yapılı çevreyi oluşturma adımları dahi, iş verenin, yapıcının otomatik refleksleri, standartlığını koruyacak, beklentinin dışına çıkması bastırılacaktır.

Yapım aşamasının soyut ifadesinden, yapısallaşma yolculuğunda farklı aktörler sürece dahil olur. Tasarımı şablon gibi kullanmak, soyut anlatımı koşullara uydurmak için, aktörler ara yüzleri mütemadiyen değiştirir-bozar-yeniden inşa eder. Bu inşa tasarımın kaydedilemeyen, kendini tekrar edemeyen doğasını oluşturacaktır. Kayda geçmeyen ama ismi deneyim olarak konulan bu dönüştürme hamleleri, tasarım şablonunu var etmek için kullanıcı tarafından sürekli güncellenecektir. Tasarımcının tekniğini yeniden programlayacak, uygulayıcı kişi ve aletlerde deformasyona sebep olacaktır. Olması gerekene ulaşmak için, başa gelen-karşılaşılanların dokümantasyonu nasıl yapılır, olmaması gereken-kaçınılan bir son ürün haline nasıl getirilir? MEF Üniversitesi tarafından 2015 ve 2016 yaz aylarında 1. Sınıf öğrencileri ile birlikte yürütülen Tasarla ve Yap! Projesi projeyi başından itibaren, gerçekleştirirken izlenen alternatif yolların, yukarıdaki bol aktörlü ve değişken? durumlara sahip bu sürecin nasıl ortaya konduğunu bienalin bu yılki konusu çerçevesinde tartışmaya açmayı hedefler. Projenin soru olarak ortaya konulmasından, kullanıma açılmasına kadarki , mükemmelleşmeyi sağlayan, her türlü bozulma, katılımcılar tarafından bir fiyasko senaryosu olarak aktarılacaktır.