Etkinlikler

Teğet: Sanat ve Tasarım Etkileşimi; Tasarımda Çağdaş Konular Dersleri Öğrenci İşleri

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Bu sergide tasarım ve çağdaş sanatın ara kesitinde üretilen deneysel işler sunulmaktadır. Ürün tasarımı öğrencileri işlerinde Sanat ve Tasarımın Etkileşimi ve Tasarımda Çağdaş Konular adlı derslerde edindikleri çağdaş sanat teorilerinden yola çıkarak sanat ve tasarım ara kesitini araştırmaktadırlar.