Etkinlikler

Tasarımın İkiliği

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları / Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı

Tasarım kavramı, ilkel çağlardan bu yana insanın varlığıyla ortak bir geçmişe sahiptir. Günümüze uzanan bu süreçte tasarım kavramı işlevsellik ve estetik kavramlarının etkilerini (kimi zaman bunlardan birinin diğerine göre ağır bastığı kimi zaman da ortak ağırlıkta olduğu durumlarda) içererek pek çok süreçten geçmiştir. Bu durumun “tasarım” kavramı için görece yararlı bir ikilik algısı yarattığı fikri benimsenmiştir. Projede tasarım aşaması bu ikilik üzerine yoğunlaşmış, üretilen eserler de bu ikiliğin estetik ayağına daha çok öykünmüş ve sanatsal bir anlatım biçimi gözetilerek oluşturulmaya çalışılmıştır.