Etkinlikler

Tasarımda Doz Aşımı

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

3. İstanbul Tasarım Bienali, Akademi Programı kapsamında, Trakya Üniversitesi mimarlık fakültesi öğrencileri “Biz İnsan mıyız?: Türümüzün Tasarımı” ana temasından yola çıkarak; tasarım-insan etkileşimini sorguluyor.

Tasarladıkça var oluyoruz. Tasarladıkça, neyi değiştiriyoruz, nasıl değişiyoruz ve neye dönüşüyoruz? Neredeyse bir varlık mücadelesini çağrıştıran bu tasarım arenasında bir doz var mıdır? Bu dozu kimler belirler? Bu doz herkes için veya her zaman aynı mıdır? Tasarladıklarımız, yaptıklarımız ve hatta yıktıklarımızın, iç içe geçmiş katmanlar halinde türümüzü oluşturduğu söylenebilir. Öte yandan; kentlerde, yapılaşmada, yaşam alanlarında, toplumda türümüzün tek örneği olma hevesimizden midir bilinmez… Ötekini gör(düşün)mezden gelmemiz, unutkanlığımız ve duyarsızlığımız, doz aşımına uğradı…

Mimari tasarım stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz bir günlük öğrenci çalışmalarıyla; içimizden, düşümüzden ve tartıştıklarımızdan taşanları görselleştirmeye çalıştık. Böylece; her öğrenci grubu tarafından Bienalin sekiz alt temasına ilişkin birer cümle üretilerek poster çalışmaları yapılmış; geçmişte, günümüzde ve gelecekte türümüzün tasarımında-tasarladıklarında doz aşımı tartışmaya açılmıştır.