Etkinlikler

Tasarım Eylemsizliği

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü

İnsanı hayvandan ayıran en temel düşünsel eylemlerden biri olarak tasarım faaliyetini ele almak, insan aklının tasarı yapmadan duramama eğilimini de kabul etmeyi beraberinde getiriyor. Oysa bu sadece insana has bir edim değil. Bir kunduzun su seti inşa edişi gibi, masanın üzerinde dağınık halde duran kağıtları toplamak gibi, “tasarım” en içgüdüsel seviyede nasıl ele alınabilir? Bir tasarım ürünü olarak grafik ögeler nasıl tasarlanmadan üretilebilir? Bir tasarımcı tasarlama eyleminden nasıl vazgeçerek tasarım yapabilir?