Etkinlikler

Serbest -Akış -Ağacı

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Karaköy’ün değişimi süresince görünürlüğünü arttırmaya devam eden, sokak dokusunda kendine yer bulan grafitilerin, ziyaretçilere nasıl bir yansıması olduğunu konu edinen bir projedir. Kentlinin kullanımı üzerinden mekânsallaşma veya mekânsallaşamama, ticaret adı altında kafelerin artışı çalışmanın kamusal ve özel alan ayrımında muğlaklığa düştüğü özgün durumdur.

Bu şekilde sanatın yeni bir temsil çeşidi olarak hem politik, hem sosyal hem de estetik tartışmalarının yapılması mümkün olan sokak sanatı, bu mekânsallaşma çekişmesinde kendine yeni bir yer açmaktadır. Proje sergilenmesi üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde mimarlık öğrencilerinin parallax bakış açısıyla Karaköy’ü yorumlaması; ikinci bölümde (FLOW-TREE) graffiti kavramının kentsel bir haritalamaya dönüşmesi esastır. Fotoğraf sanatçısı Esra Öztürk’ün enstantanelerinin sergisidir. Harita fotoğraflar üzerinden temel kavramları irdelemektedir. Üçüncü adımda (FLOW-FREE) sanatçılar bu kent noktaları arasındaki bağları izleyicinin bakış açısına bırakmayı öngörmektedirler.