Etkinlikler

Sayfalar Arasında

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Söz konusu sergi önerisi bir set kitap–nesne çalışmasının bir araya gelmesi üzerine kurgulanmıştır ki izleyici bu kitaplar vasıtasıyla farklı etkileşim şekilleri belirlemektedir. Bahsi geçen kitap-nesneler İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı kapsamında yer alan Görsel Tasarım dersi öğrencileri tarafından tasarlanmış olup özünde “Türümüz, sonsuz tasarım katmanları arasında durmaktadır” teması ile kavramsal olarak bağ kurar.

Söz konusu kitap-nesneleri tasarlamaya giden yol aşağıdaki soruları içermektedir.

– Bir kitap-nesne nedir?
– Bir kitabı nasıl nesneleştirebilirim?
– Senin kitap-nesne yorumun nedir ve yukarıda belirtilen tema ile nasıl buluşur?
– Katmanlaştırma kavramı ile kitap-nesnesi nerede buluşur?
– Kitap-nesnesi ile nasıl etkileşime geçeriz?
– Söz konusu kitap-nesneler “mecra”nın kendisinden “mesaj”ın kendisine nasıl geçer?