Etkinlikler

Passage Petits Champs

Geleceğin, an’ın ve  geçmişin bir arada olduğu yansımalarda  sonsuz bir pasaj

01/11/2016–20/11/2016

Düzenleyen: Tabanlıoğlu Mimarlık

Walter Benjamin’e (1892-1940) göre pasajlar 19. yüzyılın en önemli mimari eserleri; tekniğin olanaklarıyla taş, cama dönüşürken taş duvarların yerini çelik ve cam almış, geçişkenlik,  geçirgenlik ve saydamlık kentsel yapılanmada fiziki olarak yer bulmuştur. Ticaretin ve avare dolanmaların özel yaşamla kesiştiği karma kullanımlarıyla pasajlı yapılar, kozmopolit bir şehir olan İstanbul’un akışına, rastlantılara, etkileşime ve çağrışımlara yeni patikalar açmıştır.

Sözcük olarak paragraf anlamını da içeren “pasaj”, bu estetik mimari ve kentsel duruma şiirsel bir anlam katmaya “açık” durur.

İç mekan algısının flulaştığı bu geçitler yaşama alanları olarak  dışarıda olmaktan, sokaktan farklılaşır, duvarla sınırlananın dışına taşarak içeri davet eder.

Beyoğlu boyunca yer alan, genellikle 19. yy yapısı olan binaların birçoğunun zemin katında yer alan, direkt kullanıcıları dışında genel yaya geçişine izin veren pasajlar, İstiklal Caddesi’ni Meşrutiyet Caddesi’ne ya da diğer paralel yollara bağlayarak, özel-kamusal buluşmasını sağlayan tipik kentsel öğeler olmuştur.

Tabanlıoğlu Mimarlık ofisinin yer aldığı  Passage Petits Champs’ın, bir süredir yenileme çalışmaları sürdürülen, 1863’te İstanbul’da İtalyan İşçileri Dayanışma Derneği olarak kurulan, adı Guiseppe Garibaldi ile birlikte  anılan “La Societa Operia Italiana di Mutuo Soccorso”  binasının da yeniden kültür-sanat  yaşamına katılması ile birlikte, Beyoğlu’nun, İstanbul’un sokaklarına tekrar bağlanması öngörülüyor.

“Beyoğlu Pasajları neden artık bu bağlantıyı kurmaktan vazgeçti?” sorusunu gündeme getirmek üzere, doğal akışının yeniden canlandırılması projesine atıfla kurgulanan dijital yerleştirme, her ziyaretçinin kendisi için yeniden yaratacağı sonsuz tekrarlarda yakalanacak fotoğraflarla,  3. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında 20 Kasım’a kadar izlenebilecek.

Emre Dörter ve Ali İhsan Pinçe’nin hazırladığı yerleştirmede ses tasarımı Serdar Ateşer’e ait.

Passage Petits Champs*

Meşrutiyet Caddesi No: 67

www.tabanlioglu.com