Etkinlikler

[Mikro-Sis] Kent Boşluğunu Tasarlamak

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

İnsanın en büyük tasarılarından biri olan kent farklı dinamiklerle değişmekte. Değişim süreci içerisinde, kentin yapısal hacimleri dışında kalan boşlukları kamusal yaşantıya sahne olan binlerce alternatif senaryo ile kurguya dahil olmakta veya göz ardı edilip atıl mekanlar dönüşmekte. Boşluk değişen kentin adaptasyon yeteneği en yüksek esnek alanlarına dönüşmekte ve gündelik yaşantılara sahne olan bir platform olarak yeniden yorumlanmaktadır.

Mikro-sis; mikro ölçekli sistemler, kendisini sınırlandıran yapısal yüzeylerle tanımlanan boşluğun yaratıcı tasarım yaklaşımları ile zenginleşen, bir aradalık durumları ile güçlenen yaşam alanları olarak tanımlanır. Karmaşık kent matriksi içerisinde eriyip giden ve zamanın yapılaşma eğilimlerine direnen boşlukları tasarlama eylemlerinin biçimini sorgulayan Landscape Design I Stüdyosu, İstanbul’un tarihi 7 tepesi üzerinde yer alan semtlerin yapılaşma eğilimleri sonucunda arta kalan kent boşluklarını ortaya çıkarma ve kent kurgusuna dahil etme yönünde olası senaryolara odaklanmaktadır.

Boşluk bugünün koşullarına cevap veren işlevsel yüzeyler olmasının yanı sıra gelecekte kentin karşılaşacağı katastrofik olaylara karşı cevap verebilen, çok yönlü mikro-sis’ler olarak değer kazanır. Boşluk bazen bir bahçeye, bazen de farklı canlılara yaşam alanı tanıyan habitat alanına veya barındırdığı işlevler ve sosyal altyapı ile kentsel odaklara dönüşür.