Etkinlikler

Madde 23

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

İnsan varoluşunu, o an orada oluşunu sanki kanıtlamak ister ve iz bırakır. Ağaç gövdelerine kazınmış aşıkların isimleri, umumi tuvalet duvarlarına bir sonraki kullanıcı\okuyucuya bırakılmış mesajlar hep bu iz bırakma güdüsünün bir çıktısı değil midir? İçeriğinde suretimizin fotoğrafının ve kimlik bilgilerimizin yer aldığı; ehliyetler, kimlik kartları, pasaportlar varoluşumuzun ve varoluş şeklimizin resmi bir şekilde kurgulandığı tezahürler değil midir?
Bazen de varoluş/orada oluş/katılım bir zorunluluk-bir kural olarak sorgulanmaz mı? Tıpkı derslerdeki, ilkokul sıralarından başlayan “Burada mısın?” sorgusunun nesnellik adına, katılım adına tüm öğrenim hayatınca sürmesi gibi.

Bütünleştirilmiş bir kurgu içerisinde sergilenmesi düşünülen “Madde 23” başlıklı görseller dizgesi, İTÜ Temel Eğitim Stüdyosu Proje I ve II dersleri kapsamında Endüstri Ürünleri Tasarımı birinci sınıf öğrencilerinin öznel ve özgün bir şekilde “Buradayım!” deyişlerinin anlık tasarlanmış görsel tezahürleridir. Bu görseller bir nevi öğrencilerinin o gün -orada -o anda o derste- o konuda olmalarını ve kendilerinin bu bağlamlarda konuşlandırmalarını ifade ettikleri tasarımlarıdır. Ders yürütücüleri tarafından ders başlangıcında stüdyoya katılan her öğrenciye aynı formatta boş bir kağıt verilmekte ve o günkü katılımını belirtmek adına birer “doodle” hazırlamaları istenmektedir. Bu küçük kağıtlar aslında birer tasarımcı adayı olan öğrencilerin o an hissettiklerini, o günkü stüdyoda çalışılan konularla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıttıkları bir iletişim platformudur.