Etkinlikler

Kimlik Dokusu

Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi
Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Bölümü

Zamanın sonsuzluğunu, kimliğimizin ve kültürümüzün, evrilme sürecinde gelişen tasarım olgusunun yaşamımıza ve medeniyetin evrensel gelişimine olan etkisini ve gücünü ön plana alarak, grafik bölümü öğrencileriyle yapılan KİMLİK DOKUSU başlıklı atölye sonucunda, her öğrencinin tasarladığı, 25×25 cm boyutundaki grafik sembollerinin diğer oluşturulan tasarımlarla bütünleştirilerek bir sergi ile sunulması.