Etkinlikler

Kenti Oyuncak Etmek

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

-İnsan Tasarlayan Canlıdır.
-Tasarım sürekli köklü eşitsizlikler mi yaratır?
-İyi Tasarım Anestezik midir?
-Anestezisiz tasarım İnsanlığa dair önemli sorular sorar mı?

Önermeleri etrafında üretilecek olan işler, yakın zamanda bir şantiyeye çevrilmiş olan kentin çeşitli bölgelerinde gündelik yaşam kurgusuna odaklanan, kentin değişen dönüşen yaşamsal kodlarının insanlar tarafından nasıl algılandığını/dönüştürüldüğünü anlatan işlerin üretimini hedefleyen bir atölye çalışmasıdır.

Bu yönde yeni bir iş üretmek yerine yapılan işleri hicveden ve kentli tarafından yeniden yorumlanan şantiye bölgeleri, önemli destinasyonlar olarak çalışmaya katılabilirler.

Katılımcıların bir mekânı ele alıp basit bir kurgu ile proje üretmesi ve sonra da onu inşa etmesi üzerine kurgulanarak oluşturulacak işler, aynı zamanda bir işi gerçekleştirirken araya giren aktörler ile ilişki kurmak bağlamında önemli bir tanışma/çarpışma olarak tanımlanabilir. oyunun en önemli parametresi, katılımcı bir yaklaşımla ele alınma zorunluluğu.. Kurgunun katılıma açık olması ve izleyenlerin tasarımın bileşenlerinden biri haline gelmesi beklenir. Bu bağlamda tasarımın ucu açık bir kurguya referans vermesi ön koşul oluşturmaktadır.