Etkinlikler

İlişki – İlişki | 2 gün, 2 seminer, 2 çalıştay

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım, ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Ölümsüz mekânlar yaratma arzu ve hırsına karşın, ölümlü insan, çeşitli nedenlerle mekân tasarlar. Bu neden ne şekilde çeşitlenirse çeşitlensin, mekân özünde İNSAN’a odaklanır.

Paleontolog Richard Leakey tarafından Etiyopya’da 1967 yılında yapılan kazılarda bulunan Homo Sapiens kemikleri, dönemin teknolojisi ile ölçüldüğünde, insanlığın yaklaşık 130.000 yaşında olduğu saptanmıştı. Aynı fosillerin, 2015 tarihli ‘yeni teknoloji’ ölçümlerinin sonucu ise, bu yaşın 190.000 (+/5000 yıl) olduğu bilgisini verdi.

Leakey’nin, insanı insan yapanın ne olduğuna odaklı araştırmaları ile insanlığın yaklaşık 200.000. yaşında olduğu bilgisiyle, tasarım özelinde şu soru sorulabilir:
İNSAN, 200.000 YILDIR MEKÂNA NASIL İLİŞİYOR?

Çevresine tanım kazandırabilmeyi problem eden ilk insandan günümüz insanına, ‘mekâna ilişme’, ‘mekânla ilişkilenme’ aracı olarak mobilya, çok çeşitli biçimsel kodların taşıyıcısı oldu kuşkusuz. Ancak ilişmenin şekli hep aynı oldu. Bu kapsamda çalışmanın, mekâna ilişme şekillerine odaklanacak bir içerik üzerinden ilerlemesi öngörülmektedir.