Etkinlikler

İleriye Bakış

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi
İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü

Bu yıl Akademi Programı kapsamında üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz katılım doğrultusunda bienalin ana teması çerçevesinde şu konular üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Seçtiğimiz sosyal sorumluluk konuları çerçevesinde toplumda oluşan bilinci ayakta tutmaya katkı sağlamak hedeflenmiştir. Proje kapsamında dijital çalışmalar hazırlanmıştır.