Etkinlikler

Hızlan(an) Anlar

Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Yerleşkesi
Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Gündelik yaşantımızda kent içinde hareketimize katkı sağlayan farklı araçlar sayesinde hızlanma aralıklarımızı birbirine göre tanımlarız. Bu aynı zamanda nesneler ile yaşadığımız duyusal farklılıkların da türetildiği bir maddesel evreni tanımlar.

Bu nesnelere referansla çevresel değişkenler olarak mimarlığın konusu olan güneş, rüzgar gibi doğa olayları, bunların maddesel etkileşimi ile sunulan değişken halleri, araçların tanımlanan kullanımları yanında örtük olarak önerdikleri ile deneyimlenir. Bu hem kontrol dışı gerçekliğe bizi götürürken hem de kontrollü yapılmış nesnel gerçeklik ile ilişkilendirilerek birbiri üzerinde yeni bir oluş tayin eder. Bu kişi tarafından atanan çakışma, yeni bir aralığın algılanmasına ve aktarılmasına imkân verir. Bu çakışma neticesinde aralık zaman mevhumunu ortaya atarak birbirlerine göre olacak şekilde kendini tamamlar. Değişkenlerin optimize edilmesi ihtimalini imkansız kılar. Fenomenolojide ki zihinsel dinamikliğin bir bakıma maddesel yansımasının, ivmelenen yaşantıda yer bulduğu düşünülmektedir.

Bu bağlamda yapılandırılmış çevre kendini yaptıkları ile değil karşılaştığı ve bununla birlikte açtığı aralıklarla tanımlar. Atölyenin konusu bu kapsamda hızlandırılan anlarda algılananların aktarılmasıdır. Bu çalışma ile hareket halinde olan katılımcılar, farklı hız kademelerine maruz bırakılarak çizim yapmaları istenecektir.