Etkinlikler

Hareket[c]İsim

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Bağcılar Yerleşkesi
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Hareket[c]İsim projesi insan bedeni üzerinden hareketin somut yansımalarını araştırıyor. Bunu yaparken Etienne-Jules Marey’in hareket çalışmalarındaki kronofotogratik yaklaşımdan ve Rudolf Laban’ın Laban kinetografisi gibi yöntemlerden faydalanarak hareketin formülasyonundan sonra geriye insan bedeninden ne kaldığını sorguluyor. Bu sorgulama tasarım bienalinin ana teması olan “”Biz insan mıyız?”” sorusu üzerinden yürüyor.

Proje, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin stüdyo projeleri ve farklı üniversitelerdeki öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan bir atölye çalışması ile konuya formal ve informal tasarım eğitimi üzerinden yaklaşmış olacak. Öğrenci stüdyo projeleri hareket kavramına sadece kendi bedenleri üzerinden yaklaşırken, atölye çalışması konuyu biraz daha deneyimsel bir boyuta taşıyarak bu sefer hareket ve beden kavramlarını kent mekanı içerisinde ele almaya çalışacak.

Projede hareketin cisimleştirilmesi farklı temsil modelleri üzerinden gerçekleşecek. Katılımcılar aynı zamanda farklı tasarım ortamlarını deneyimleme imkanı bulacaklar.