Etkinlikler

Gençlik: Başarısızlığı Etiketleme

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İletişim ve Tasarım

Gençlik: Başarısızlığı Etiketleme, genç bir bireyin kendini tanıma, geleceğini tasarlama sürecini göz önüne sermektedir. Birey sahip olduğu özellikler, bilgi ve birikimleriyle, arzu, istek, hayalleri ve ondan beklenenler arasında kalmıştır. Kendine karşı dürüst olmasına rağmen yarattığı seçeneklerin bolluğu ve değişkenliği nedeniyle yargılanmıştır.