Etkinlikler

Fikri İmza

Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Yerleşkesi
Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ink the think yerleşke içinde bulunan herkesin zihinlerinden geçen her hangi bir kelime ve/veya kelime grubunu sorgusuz ve sualsiz bir şekilde yazabilecekleri bir tablo sunmaktadır. Amaçlanan yazılanlar üzerinden bir fikir haritalaması yapmak. En önemlisi birinin veya birkaç kişinin çalışması olarak değil bunu anonim bir çalışma olarak yayınlamak. Bundan dolayı çalışma Gebze Teknik Üniversitesi’nin çalışması olarak yayınlanacaktır.
Haritalar yerleşke içinde belirlenen uygun yüzeylere yerleştirilecektir. İlk anahtar kelimeler bu çalışmayı organize edenler tarafından beklenen haritaların gelişimini ateşlemek adına verilecektir.
Eş zamanlı bir sergi ve etkileşimli bir çalışma olarak düşünülebilir. Elde edilen şemalar https://flowhownow.wordpress.com/ yayınlanacaktır.