Etkinlikler

Biri bizi gözetliyor mu?

Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü
Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

İnsan önce yürümeyi, sonra konuşmayı, duygu durumlarını ve bunları deneyimlemeyi, zamanla öğrendiklerini aktarmayı, gözlemlemeyi, gözlediklerini yorumlamayı, izlemeyi ve gözetlemeyi öğrenir. Türümüzün tasarımı iki zaman dilimi (2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl) arasında panoptikon ve süperpanoptikon katmanları arasında durmaktadır. İki zaman dilimi – geçmiş ve günümüz – arasında izleme ve gözetleme kavramlarını oluşturan panoptikon ve süperpanoptikon çalışmamızın ana temasıdır. Bu ana tema kapsamında panoptikon ve süperpanoptikon katmanlarını ifade eden kavramları tartışmaya açarak, bu iki katmanı insan odaklı tasarımla bütünleştirmek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında kavram geliştirme ve ürün tasarlama süreçlerini içeren bir workshop çalışması yapılacaktır. Tasarım haline gelen fikirler sergilemeye uygun hale getirilecektir.